Værd at vide om faglig vejledning

Som elev har du stor mulighed for at præge den faglige vejledning. 

Den faglige vejledning er vigtig i forhold til, at du skal lære at skrive en akademisk opgave. Det er hos dine faglige vejledere, du kan få gode råd i forbindelse med opgaveskrivningen. En god faglig dialog kræver forberedelse fra din side. Det er derfor en god idé, at du tidligt i processen sætter dig ind i, hvordan du bedst kan præsentere projektet over for dine faglige vejledere. 

Dine lærere forventer, at det er dig, der medbringer spørgsmål, overvejelser og forslag til emne og fokus, når du møder op til vejledningen. Skriv gerne før vejledningen, de ting ned, som du gerne vil have svar på. Under vejledningen er det også vigtigt, du skriver noter ned. Hvis ikke du tager noter, risikerer du at glemme de råd og vink, dine vejledere giver dig. 

Vejledernes opgaver er b.la. at hjælpe dig med at finde fagligt fokus, skille væsentligt fra uvæsentligt, vejlede dig i valg af materiale, metoder og teorier. Dine vejledere vil dig det bedste, og dette betyder måske, at du skal en anden vej end den, du i første omgang måske havde forestillet dig. Vær derfor forberedt på konstruktiv kritik, når du går til vejledermøderne, og husk at spørge ind, når der er noget, du ikke forstår eller har brug for at få uddybet.   

Selv om der kan være forskellige måder at forberede sig på (forskellige skemaer der kan udfyldes inden hver enkelt vejledning), vil det være oplagt, at du hjemmefra overvejer følgende spørgsmål:

– Hvor er langt er du i processen? (Dvs. hvad har du allerede fået læst/skrevet/undersøgt?)

– Hvad skal der til for at bringe dig videre? (Dvs. skal du f.eks. have læst en roman, lavet et forsøg eller formuleret din problemformulering skarpere?)

– Hvilke spørgsmål har du brug for svar på fra dine vejledere? (Formulér konkrete spørgsmål, som du medbringer til vejledermøderne) 

Vejledningsprocessen i DHO´en og SRO’en skal træne dig til at skrive din sidste store opgave, som er SRP’en. Når du kommer til at skulle skrive den sidste opgave i gymnasiet, forventer dine vejledere, at du i endnu højere grad er i stand til at vise selvstændighed i vejlednings- og skriveprocessen.