Hold den røde tråd i det enkelte afsnit

En god opgave skal hænge sammen for at give mening for den, der læser den både ”globalt”, dvs. i det ydre ”opgaveskelet”, og ”lokalt”, dvs. i de enkelte opgaveafsnit.

Det er derfor en god idé at udtrykke sig i et klart og læservenligt sprog, så læseren ikke bliver hægtet af og mister interessen for det, som afsenderen vil meddele. 

Et klart og læservenligt sprog betyder bl.a., at rækkefølgen mellem afsnittene i opgaveteksten er gennemtænkt og klart bundet sammen, og at de enkelte sætninger i afsnittet hænger sammen med en logisk struktur. 

Det kan variere fra fag til fag, hvordan man skriver det enkelte afsnit, men her er et par sproglige tips. Husk altid at spørge din faglige vejleder til råds, hvis du er i tvivl.

Ønsker du mere viden om de enkelte afsnit så se da introduktionen til den akademiske opgavegenre og fagenes sider.

  • Lad aldrig en model, graf, billede, citat eller figur stå ukommenteret i din tekst.
  • Benyt forskellige afsnitskoblere (og, men, på den anden side, tværtimod, altså, osv.) for at variere dit sprog.
  • Vær tydelig omkring rækkefølge af argumenter eller pointer: For det første, for det andet, for det tredje osv., først og fremmest, endeligt. 
  • Gode ord, hvis du skal uddybe noget: Derudover, desuden, endvidere, ydermere, ligeledes, lige så, på samme måde, på lignende måde. 
  • Gode ord, hvis du skal beskrive en logisk sammenhæng: Derfor, dermed, således, som følge deraf, som følge heraf 
  • Gode ord, hvis du skal argumentere imod: Men, dog, på den anden, tværtimod, derimod, modsat.
  • Gode ord, hvis du skal have styrke i dit argument:  Uden tvivl, selvfølgelig, med sikkerhed, naturligvis, selvsagt.
  • Gode ord, hvis du skal konkludere: Afslutningsvis, til slut, endeligt, kort sagt, alt i alt, for at opsummere.