TI Nspire

Herunder kan du downloade Ti Nspire samt finde en installationsvejledning.

Klik på Mac eller Windows for at downloade TI Nspire:

Til 1g og 1hf:

Til 2g, 3g og 2hf:

Licensnøglen udleveres ved skolestart og er gyldig i 1 år af gangen.

Man kan også henvende sig til Ole Dünweber (old) via Lectio, eller på IT kontoret i lokale B11,5 hvis man mangler licens.