Regler for online undervisning

Retningslinjer for elevernes deltagelse i undervisningen online

Når man møder ind til undervisning online er man undervisningsparat. Det vil sige:

 • Man har taget tøj på.
 • Man har spist morgenmad.
 • Man har skabt sig et rum, hvor man kan sidde uforstyrret, gerne ved et bord.
 • Man sikrer sig at sin computer har adgang til de rette programmer og i øvrigt er opladt.
 • Man bruger headset så vidt som det er muligt.
 • Man har kameraet tændt i hele modulet.
 • Man er aktiv hele modulet og holder fokus på undervisningens indhold, dvs. man hørerikke samtidig musik eller lignende
 • Man overholder lovgivningen for persondataloven, dvs. man optager og videredistribuererikke et videomøde eller lignende materiale uden samtykke fra de deltagende. Læs mere om lovgivningen her: https://redbarnet.dk/sletdet/lovgivning/Læreren kan som i den almindelige undervisning føre eleverne fraværende, hvis man ikke er tilstede online.Lærerens ansvar under videokonferenceElevernes erfaringer med at være til undervisning i videokonference har medført følgende beskrivelse af lærerens ansvar under videokonference:
  • At give klare instruktioner på Lectio, hvor og hvornår undervisningen starter.
  • At lære videokonferenceprogrammet at kende.
  • At orientere sig i klassens skema for at sikre sig, at videokonferencen ligger hensigtsmæssigti forhold til klassens andre aktiviteter samme dag.
  • At tilpasse mængden af fagligt stof, så arbejdsbyrden er overskuelig for eleverne.
  • At starte og afrunde modulet på en måde, så eleverne føler sig informeret om moduletsfaglige mål.
  • Løbende at evaluere virtuelle arbejdsformer, arbejdsbyrde mv.
  • At variere undervisningen så vidt som det er muligt