Få hjælp i BG’s skriveværksteder

På Birkerød gymnasium, HF og IB har du mulighed for at få hjælp undervejs i skriveprocessen. Skriver du SRP vil der være skrivevejledning hver dag fra 9-15 i et afgrænset område på BG, hvor man kan sidde uforstyrret og fordybe sig. 

Den hjælp du kan få i skriveværkstederne er procesorienteret, og har fokus på at hjælpe dig videre med opgavens udformning og form men ikke opgavens faglige indhold. 

Det faglige indhold hjælper dine faglige vejledere dig med. Hos dine faglige vejledere vil du primært kunne modtage faglig vejledning i bl.a. emnet, fagenes metoder, teorier, valg af materialer, mv. 

Du kan i skriveværkstederne få hjælp til f.eks. håndtering af din skriveproces, din opbygning af opgaven, spørgsmål omkring formalia, litteraturliste, struktur, sproglig korrektur, mv. 

Skrivekonsulenten, der arbejder i skriveværkstederne på Birkerød Gymnasium, kan også hjælpe dig videre i skriveprocessen, hvis du skulle være så uheldig at få en skriveblokering.