Hold den røde tråd i opgaven

Det er vigtigt, at du undervejs i skrivningen tænker på, hvordan du får skrevet en rød tråd, dvs. sammenhæng, ind i din opgave.  

Det betyder helt konkret, at du skal placere dine afsnit i en logisk rækkefølge, og overordnet forbinde dem med hinanden på en måde så der skabes en naturlig overgang mellem disse. 

Overordnet set skal der være sammenhæng mellem opgavens store afsnit, dvs. indledning, besvarelse af problemstillinger og konklusion.

Det kan illustreres på følgende måde:

Når du kommer i gang med besvarelse af problemstillingerne er det ligeledes vigtigt, at du tænker på sammenhæng og den røde tråd.

Del din besvarelse op i overskuelige afsnit og giv hvert en god og informativ overskrift. Sørg også her for at lave gode overgange. 

Det kan illustreres på følgende måde: 

Sproglige overgange kan man markere ved at beskrive ligheder, modsætninger eller andre sammenhænge. Men der er stor forskel på, hvordan man markerer overgange sprogligt fra fag til fag, så spørg din faglige vejleder til råds, hvis du er i tvivl.