Informationssøgning

Rasmus Hansens er BG’s dygtige og engagerede bibliotekar. Han sidder til daglig i Studiecentret. Her er hans guide til, hvordan man søger god litteratur til sine store skriftlige opgaver – f.eks. i DHO, SRO og SRP.

BØGER

Bøger kan bruges på flere måder. Forfattere skriver bøger, når de vil fortælle en historie (skønlitteratur) eller belyse et emne grundigt (faglitteratur). 

Læst i deres helhed fra den ene ende til den anden kan de give jer et godt og omfattende overblik over det emne, I undersøger. Eller de kan fungere som en slags håndbibliotek, en informationssamling, hvor I har skaffet jer en eller flere relevante bøger, som er inden for rækkevidde, og hvor dele af en bog eller hele bogen kan bruges til opslag og tjek.

På skolen kan I finde bøger i Studiecentret oven over kantinen, og I kan få hjælp til at finde hos undertegnede Rasmus Hansen, skolens bibliotekar.

På jeres lokale bibliotek kan I også finde masser af bøger. Skolens budskab til jer er, at I skal være oprettet som bruger på jeres lokale bibliotek, så dets bøger og alle dets mange øvrige muligheder står til rådighed for jer.


ARTIKLER

Et godt alternativ til bøger vil ofte være artikler, der typisk findes i aviser, tidsskrifter eller på hjemmesider. Bøger kan også fungere som artikelsamlinger. Artikler kan være tilgængelige både i fysisk papirform og i dag mere og mere i elektronisk form.

STUDIECENTRET

På Studiecentrets egen del af BG’s hjemmeside birke-gym.dk/studiecentret kan I se en linkoversigt til forskellige gode kilder til at finde artikler. Her vil jeg især henlede opmærksomheden på:

Infomedia (adgang med UNI-login)
Database med artikler fra alle danske aviser (artikler fra Børsen dog kun som korte referater) og en lang række danske tidsskrifter. Landsdækkende aviser (undtagen Børsen) er dækket næsten komplet tilbage til 2000, Berlingske, BT, Politiken og Ekstra Bladet er repræsenteret med artikler tilbage til ca. 1990. Også adgang til artikler fra regionale dagblade og lokale ugeaviser.

EBSCO (adgang uden kodeord, hvis I er på skolen, hjemmefra skal I bruge et login, som I kan få oplyst i Studiecentret. 
Gennem EBSCO får I adgang til flere forskellige baser. Jeg vil anbefale især MasterFILE Premier, der indeholder artikler og andet fra engelsksprogede kilder. Kan ses som en engelsksproget parallel til Infomedia.
Vær opmærksom på, at en del af de fund, I gør i MasterFILE Premier, er henvisninger til artikler, som så må søges fremskaffet på anden vis. Hvis I vil være sikre på at kunne læse jeres fund med det samme, skal I markere ”full text” i ”advanced search”.

Gale in Context: High School (adgang uden kodeord, hvis I er på skolen, Hjemmefra skal I bruge kodeord, som oplyse i Studiecentret)
Indeholder artikler og andet fra engelsksprogede kilder. Kan som Master FILE Premier ses som engelsksproget parallel til Infomedia.
Indeholder bl.a. artikler fra de vigtige aviser The New York Times (1985-) og Washington Post (2014-).
Marker i ”Full text” i ”Advanced search”, hvis I vil være sikre på at få resultater, som I kan læse med det samme.

Britannica (Adgang med UNI-login)
Stort anerkendt engelsk leksikon online i undervisningsudgave. 4 niveauer: Foundation, Intermediate, Advanced og Academic. Brug Academic, som sært nok er skjult og findes frem ved i øverste højre hjørne at klikke på ”Your Britannica Resources”

Faktalink, adgang med biblioteks-login
Faktalink kalder sig selv et elektronisk tidsskrift, men kan lige så vel ses som en artikelbase, der beskriver en række aktuelle og undervisningsrelevante emner i en grundig, men overskuelig form og længde med kildehenvisninger og forslag til videre læsning. Et godt sted at starte, når man skal danne sig et overblik over et emne.
I har adgang med biblioteks-login (CPR + 4-cifret PIN-kode), hvilket kræver at I er registreret som brugere på jeres lokale bibliotek for at få adgang til Faktalink.

Forfatterweb, adgang med biblioteks-login. 
En base, der i mangt og meget ligner Faktalink, men indholdet er litteratur og forfatterskaber. Egner sig især til undervisning og opgaver i sprog- og litteraturfagene (dansk, engelsk, tysk…)
Adgang med biblioteks-login, så her kræves altså ligeledes, at man er bruger på sit lokale bibliotek.


LOKALE BIBLIOTEKER

Ud over en stor bogbestand, som I kan låne fra, kan I også bruge jeres lokale bibliotek til at søge artikler frem.
Hvis I skriver jeres søgeord i søgefeltet på forsiden af jeres lokale biblioteks hjemmeside, søger I på een gang i en række elektroniske ressourcer, som det lokale bibliotek giver adgang til. For at få adgang til artiklerne skal I være logget ind. Hvis I får et resultat med mange poster, kan I ved hjælp af facet-afgrænsning til venstre i resultatoversigten indsnævre og præcisere jeres resultat.
I kan også via klik på eBiblioteket, Dit digitale Bibliotek eller lignende betegnelser, der varierer fra bibliotek til bibliotek, se en oversigt over de digitale ressourcer, som jeres lokale bibliotek giver adgang til.
De fleste af jer bor I Rudersdal, hvor bibliotekerne giver adgang til en del gode betalingsbaser. Jeg vil her særligt nævne nogle engelsksprogede:

Gale in Context: Science. Indeholder artikler fra kilder inden for naturvidenskab

Gale in Context: Global issues. Indeholder artikler fra kilder inden for politik og samfund.

Literature Resource Center. Indeholder artikler inden for litteraturvidenskab

Europa World Plus. Indeholder basisoplysninger (nyere historie, statistik, medier, politik m.m.) om alle verdens stater og om internationale organisationer.

Det er desværre sådan, at bibliotekerne kun giver adgang til kommunens egne borgere til de baser, biblioteket betaler for. Hvis I bor i en kommune, der ikke giver adgang til betalingsbaser i samme omfang som f.eks.Rudersdal, kan I henvende jer hos mig i Studiecentret, så jeg kan søge og udskrive artikler, der måtte være relevante.


BIBLIOTEK.DK

bibliotek.dk kan man på én gang søge og finde, hvad der er registreret i danske offentlige bibliotekers bestand.
Dertil kan man søge meget andet, f.eks. artikler og elektroniske ressourcer.
Bibliotek.dk indeholder også en bestillingsfunktion, så man kan bestille til afhentning fra sit eget lokale bibliotek. Jeg vil stærkt anbefale at opnå funktionsmæssige fordele ved at oprette en personlig bibliotek.dk-profil og at knytte den sammen med jeres lokale bibliotek gennem oprettelse af ”favoritbibliotek”.


TV-UDSENDELSER

Brug Center for Undervisningsmidler ucc.dk/cfu. (link ligger også på Studiecentrets hjemmeside)
Scrol ned til ”Mit CFU” og klik på ”Stream TV-udsendelser”. I får adgang med UNI-login og kan søge i alle TV-udsendelserne. Desværre kan I kun se dem ved at få tildelt en tidsbegrænset licens. 

Så derfor: Når I har søgt en udsendelse frem, som I gerne vil se, opsøg da en lærer eller mig og få tildelt en licens, der typisk gælder 30 dage (og kan fornyes, hvis der er brug for det)
Næsten alle dokumentarudsendelser med undervisningsmæssig relevans fra år 2000 til i dag sendt på DR eller TV2 kan findes frem.


OPSUMMERING (Den lille huskeliste)

I skal blot huske 3 steder for at få adgang til et meget bredt udvalg af ressourcer og litteratur:

1) Studiecentret fysiske samling (med tilhørende base over bestand) + Studiecentrets links til elektroniske ressourcer

2) Det lokale biblioteks fysiske samling (med tilhørende base over bestand) + links til elektroniske ressourcer

3) Bibliotek.dk

Der findes mange andre gode steder at søge informationer, men at være opmærksom på ovenstående 3 indgange og arbejde sig ud derfra, kan føre jer langt.

Rasmus Hansen (RH)
Studiecentret

9.2.2021