At finde emne og fokus

Før du kan skrive en god skriftlig opgave, er det vigtigt, at du finder dit emne, og at du afgrænser det, så du får et præcist fokus. I DHO’en og SRO’en er dit emne givet på forhånd, men du skal stadig selv afgrænse og indsnævre dit fokus i opgaven. 

Der er mange måder at finde sit emne på, og der er ikke en strategi, der er mere korrekt end andre. Nogle vælger ud fra, hvad der kan lade sig gøre med en bestemt fagkombination, mens andre starter med et fagligt eller alment emne, de interesserer sig for. Under alle omstændigheder vil dine faglærere hjælpe dig på vej i den daglige undervisning i perioden op til skriveprocessen.

Når du synes, du er ved at have en idé, så er det en god ide er at begynde at arbejde med at samle materiale, og danne dig et overblik. Læs gerne flere forskellige tekster om emnet. Husk at variere din læsestrategi. Både Google og Studiecentret kan være behjælpelige i denne del af processen.

Opret et tomt dokument, hvor du kan samle noter, links, gode idéer og langsomt danne dig et overblik. Lav også en brainstorm over emnet, og prøv at samle dine tanker efterhånden i en mindmap, som giver dig overblik over stoffet.

Billedet nedenstående er et eksempel på et mind map lavet i Padlet. Lignende kan dog sagtens laves på andre måder – også i hånden. Måske skal du allokere en væg på dit værelse til at hænge post its op?

Efter du har skrevet dit emne, skriver du dine umiddelbare associationer ned i nye små cirkler rundt om cirklen med dit overordnet emne, som du dernæst forbinder via streger til den store cirkel.  Herefter arbejder du dig videre ud fra de nye cirkler og så fremdeles. 

Du opbygger på den måde et netværk af associationer med indbyrdes sammenhænge. Fordelen ved et mind-mapping er, at du på én gang kan overskue hele din skriveidé, og at du kan arbejde nye kreative indfald ind i skriveidéen, efterhånden som de melder sig i før-skrivefasen.