Hjælp til at lave din egen problemformulering

I forbindelse med den faglige vejledning, du modtager, når du skal skrive SRP, skal du udarbejde en problemformulering. Denne skrives af dig selv, og indeholder et spørgsmål, som du søger at besvare i opgaven. 

Den endelige opgaveformulering skrives af dine vejledere, og indeholder krav, som du skal opfylde i opgaven. 

En problemformulering skal sikre, at du får lavet en undersøgelse af dit emne, så du får inddraget relevant faglig viden og relevante metoder fra to fag på en meningsfuld måde.

Det er en arbejdsom proces at finde frem til en god problemformulering. Dine lærere hjælper dig med det i DHO-forløbet og SRO-forløbet, men i SRP-forløbet må du selv mere på banen. 

Når du udarbejder en overordnet problemformulering bør du bl.a. overveje:

  1. Hvad vil du undersøge og analysere?
  2. Hvilke primære materialer har du tænkt dig at inddrage?
  3. Hvilke faglige teorier og metoder har du tænkt dig at anvende?

Flyums 7-trinsmodel til at finde sit spørgsmål

Nedenstående øvelse kan du lave alene, sammen med en kammerat fra klassen eller hele klassen samlet. Den er udarbejdet til at hjælpe dig med at afgrænse dit emne og at omforme det til et spørgsmål. Et godt tip er at sende alle led af øvelsen til dine faglige vejledere, så de lettere kan sætte sig ind i din tankeproces og støtte dit arbejde.

Første led: Hurtigskrivning om dit emne

Sæt en alarm til 5 minutter.

Brug de fem minutter til at skrive alt ned omkring det, som du gerne vil arbejde med. Forsøg at skrive i hele sætninger, men vær ikke kritisk over for stavning mm. Det vigtigste er, at du skriver hele tiden og får “tømt hovedet”.

Andet led: Formuler dit hovedfokus i én sætning

Sæt en alarm til 3 minutter.

Brug de tre minutter på at få omformuleret din hurtigskrivning til én god sætning, som mere præcist beskriver det, som du gerne vil arbejde med.

Du kan f.eks. starte din sætning således:

  Det jeg prøver at få frem her er

  Hovedpointen er…

  Helt præcist så tænker jeg…

Tredje led: Omformuler hovedfokus til et spørgsmål

Sæt en alarm til 3 minutter.

Brug de tre minutter på at omformulere din sætning til en sætning.

Start f.eks. med at slette Det jeg prøver at få frem her er… / Hovedpointen er….

Prøv med forskellige måder at spørge på:

Hvordan kan det være at….

Hvorfor er x, når y?

Når man nu ved x, kan man så y?

Hvad er konsekvenserne ved x, når y?

Fjerde led: Formuler alternative spørgsmål

Sæt en alarm til 3 minutter.

Brug de tre minutter på at formulere alternativer til det første spørgsmål.

Start f.eks. med nogle andre spørgeord, eller gør spørgsmålet mere generelt eller mere konkret.

Sæt dig for at stille minimum tre alternative spørgsmål.

Femte led: Diskutér og vurdér dine spørgsmål

Find en makker (klassekammerat eller alternativt et familiemedlem, der vil hjælpe).

Sæt en alarm til 4 minutter.

Brug 4 minutter pr. person på at tale spørgsmålenes fordele og ulemper igennem med en samtalepartner. Vedkommende må ikke overtage taletiden, men gerne stille opklarende spørgsmål. Overvej sammen, hvordan de forskellige spørgsmål kan besvares med fagenes metoder.

Sjette led: Vælg ét af spørgsmålene

Sæt en alarm til 2 minutter.

Brug tiden på at lægge dig fast på et af spørgsmålene på baggrund af den forudgående samtale.

Indsæt evt. dette spørgsmål øverst i et nyt dokument.

Syvende led: Argumentér for dit valg

Sæt en alarm til 3 minutter.

Brug tiden til at argumentere for, hvorfor dette er et godt spørgsmål. Brug gerne faglig viden og metoder til dette arbejde. Skriv evt. i stikord.

Afrunding:

Du har nu lavet første udkast til problemformulering! Selvom du ender med at omskrive den igen har du med dette arbejde foretaget en grundig afgrænsning. Vis dit arbejde til dine vejledere så de kan støtte dig i processen fremadrettet.