Tjekliste kommatering

Det er vigtigt, at du sætter tid af til at få sat kommaer i hele din opgave. Det er godt at have styr på kommareglerne, for så undgår du at tegnsætningen er meningsforstyrrende for forståelsen af opgavens indhold. 

Her følger de mest almindelige kommaregler, når man sætter grammatisk komma:

  • Komma mellem to gange subjekt og verballed
  • Komma foran selvstændige hv-ord og konjunktioner: Men, som/der, fordi, at, hvis, eftersom, da, når mv. Vær især obs på at du ikke sætter komma foran at, når det hører til en infinitivform af et verbum, f.eks. at spise, at være.
  • Komma omkring selvstændige dele og parentetiske tilføjelser.