Kom i gang med vejledningen med opgavens pentagon

I alle akademiske opgaver er der en sammenhæng mellem fem elementer.

Disse benævnes ofte som opgavens pentagon. 

Du kan anvende pentagonen til at få et overblik over dit projekt i vejledningens første faser. Den kan også være en god hjælp til at danne et overblik over de forskellige dele, som du arbejder med i skriveprocessen, og som du skal få til at hænge sammen.

Start evt. med at se videoen på denne side, der beskriver, hvordan en akademisk opgave er opbygget. Her får du også en introduktion til opgavens pentagon.