Tjekliste akademiske skriftsprog

At skrive i et godt akademisk skriftsprog er noget, der kan trænes og læres. Et godt råd er ikke at ”fylde” din opgave med alt for mange unødvendige ord og vendinger. 

Det vil sige, du skal prøve at ”spare” lidt på ordene – økonomiserer med dem. Det betyder ikke, at du skal ”holde igen” på ordene, mens du skriver, men derimod prøve at fjerne unødvendige fyldeord i den sidste korrekturlæsning inden opgaveaflevering.

Det er vigtigt, at du hele tiden har opgavens fokus og struktur for øje. På den måde undgår du unødvendige gentagelser og manglende præcision i den sproglige formidling. 

”Klarhed” betyder, at indholdet i opgaven står ”klarest” muligt for læseren på ordniveau. ”Klarhed” er imidlertid ikke kun en sproglig egenskab, men har også at gøre med struktur, opsætning, noter, formalia, osv.

I efter skrivefasen læser du opgavens enkelte afsnit kritisk igennem og gerne op til flere gange. På den måde ”fanger” du de sproglige – grammatiske fejl, og udbedrer også manglende ”sprogøkonomi” og sproglig variation.  

Råd til at forbedre dit skriftsprog i en faglig opgave:

– Skriv i et objektivt, neutralt sprog (undgå at skrive alt for meget ”jeg”, men brug “man” eller verbets passivformer). 

– Skriv klart, præcist og økonomisk. 

– Skriv det vigtigste først i en sætning og afsnit.

– Indled dine afsnit forskelligt (sproglig variation).

– Brug forbinderord til at få dine afsnit til at hænge sammen.

– Skriv hovedsætninger fremfor mange indskudte ledsætninger eller underordnede led. Variér sætningslængden.

– Vær altid bevidst om dine fags skrivehandlinger

– Skriv hele sætninger med både subjekt og verballed. 

– Skift ikke mellem nutid og datid i samme afsnit.

– Undgå gentagelser. Det gælder både mange gentagelser af samme ord og gentagelse af hele sætninger (sproglig variation).

– Undgå sproglige klichéer.

– Påstå ikke noget uden at have fagligt belæg for det.

– Undgå talesprog i din opgave (f.eks. kigge på – snakke om – se her)