Tjekliste formalia

I enhver skriftlig opgave på STX er det vigtigt, at du har helt styr på formalia, dvs. hvordan du laver noter og litteraturhenvisninger, og hvordan du opstiller din litteratur i en litteraturliste til sidst i opgaven. 

Igennem din opgave skal det være klart for den, der læser den, hvor du har hentet din viden fra. Når du henter din viden fra en bestemt bog eller en bestemt side på nettet, laver du en henvisning, for ellers risikerer du at blive anklaget for plagiat. 

Det er i efter-skrivefasen du tjekker, at du har husket alle henvisninger, og er konsekvent og henviser på samme måde løbende igennem hele opgaven. 

På siden Den akademiske opgavegenre finder du informationer om, hvad der forventes af dig i forbindelse med formalia. Vær særligt obs på:

  • Korrekt forside
  • Indholdsfortegnelsen
  • Noter og kildehenvisninger i opgaven
  • Citater
  • Litteraturlisten
  • Sidetal i opgaven