Lav en disposition – en foreløbig indholdsfortegnelse

Dispositionen er ”tekstens skelet”. Når man laver sin disposition, gør man sig nogle grundige tanker om, hvordan opgaven skal hænge sammen.  

Under skrivefasen er det en god idé at lave en disposition over opgavens struktur og rækkefølgen for de enkelte afsnit og deres indhold. Når du har en foreløbig problemformulering, kan du begynde at skrive de første punkter til en struktur.

Hvis du har en idé om, hvilke overskrifter, der skal med i din opgavebesvarelse, da forsøg at sætte dem i en struktureret form for logisk rækkefølge. 

En disposition i punktform minder i sin udformning meget om en indholdsfortegnelse: Indledning – hovedafsnit (med flere underafsnit) – konklusion.

Det er vigtigt, at du i løbet af skrivefasen er opmærksom på, hvordan du binder både de overordnede og de underordnede afsnit i din opgave sammen. Det fremgår ofte af opgaveformuleringen, hvordan de sammenhørende informationer skal over – og underordnes hinanden. 

Sammenhængen mellem de enkelte afsnit kan evt. opnås vha. en kort indledning i hvert afsnit og – eller ved at afslutte afsnittet med en kort optakt til næste afsnit i opgaven. 

Det bør at understrege, at dispositionen er et skriveredskab, som dog kan blive en forhindring for effektiv skrivning hvis, man ikke føler, man kan begynde at skrive før dispositionen er fuldstændig på plads. 

Der skal selvfølgelig på ét eller andet tidspunkt inden opgaveaflevering være en endelig disposition, nemlig senest når man skriver opgavens endelige indholdsfortegnelse.