Indholdsfortegnelsen

Indholdsfortegnelsen er en service, du giver din læser, så denne får et overblik over din opgave og let kan finde den viden, som vedkommende har brug for. 

Din opgaves opbygning, og derfor også afsnittene hænger sammen med din opgaveformulering.

Der er forskellige faglige traditioner for, hvad man kalder sine afsnit og hvordan man stiller sin indholdsfortegnelse op. Spørg din vejleder, hvis du er i tvivl.

Nedenunder ser du eksempler fra forskellige fagkombinationer.

Denne video viser dig, hvordan du nemt kan lave en indholdsfortegnelse i Word. 

Et tip til skriveprocessen: 

Lav først indholdsfortegnelsen, når du er helt færdig med din opgave. Det er nemlig altafgørende, at alle informationer er korrekte.