Besvarelse af opgaveformulering (hoveddel)

Hoveddelen af din opgave er din besvarelse af opgaveformuleringen, altså opgaveløsningen. Det er her, at du besvarer problemstillingerne fra din opgaveformulering. Når du har besvaret dem vil du være i stand til at skrive en konklusion. 

De skrivehandlinger, som du forventes at mestre kan se forskellige ud fra fag til fag. Det er fordi, fagene har forskellige traditioner for, hvordan man producerer gyldig viden.

Nederst på siden finder du et link til fagenes sider. Her kan du læse mere om væsentlige skrivehandlinger i de forskellige fag.

Kan du ikke finde informationer her på siden, kan du kontakte din faglærer eller vejleder med henblik på at få hjælp til skrivning. Mød op til skriveværkstederne på BG og få kvalificeret vejledning af skrivekonsulenten – så kan du også sparre med dine klassekammerater.

Fagene og deres skrivehandlinger