Særligt om formalia: noter/kilder

Hver gang du citerer eller gengiver viden, som ikke er et resultat af din egen tankevirksomhed, skal du lave en note. En note er en kildehenvisning, hvor man som en service til sin læser viser vedkommende, hvor man har sin viden fra. 

Ens noter skal hænge sammen med litteraturlisten. Dvs. du må ikke angive en note til en kilde, som ikke findes i litteraturlisten, og du må ikke have titler i din litteraturliste, som du ikke henviser til undervejs i noterne. 

Fagene har forskellige traditioner for, hvordan man bruger noter. De mest almindelige er:

  1. Efter citat eller parafrase angives kildehenvisningen i en parentes i din brødtekst, f.eks. (Smith 2020 s. 4).
  2. Efter citat eller parafrase angives kildehenvisningen i en fodnote således: fodnote1, notetekst: 1Smith (2020) s. 4. 

Du må vælge det ene eller det andet, men du skal gøre det konsekvent igennem hele opgaven.

Læg mærke til, at der kun angives forfatternavne, årstal og sidetal/kapitel – alt afhængig af videnskabelig tradition.  Pointen med et noteapparat er netop, at man hurtigt som læser kan slå op i din litteraturliste og finde alle de informationer, som man har behov for.