Konklusionen

En konklusion er en kort sammenfattende tekst, der står som det sidste afsnit i din opgave, inden litteraturlisten. 

Konklusionens har til formål at samle opgaveløsningens mange tråde. Inddrag gerne: 

  • Hvad var den faglige motivation for at skrive opgaven?
  • Hvad var opgaveformuleringen og de dertilhørende problemstillinger?
  • Hvad var dine væsentligste delkonklusioner på det redegørende, analyserende/undersøgende og diskuterende/vurderende/perspektiverende plan?
  • Hvad er svaret på opgaveformuleringens væsentligste spørgsmål? 

Skriv konklusionen i sammenhængende tekst, hvor du fremhæver det væsentligste, uden dog ordret at kopiere det, som du allerede har skrevet. Det er vigtigt, at du ikke kommer med nye informationer i konklusionen.  

Du kan lade dig inspirere af disse eksempler på konklusioner fra tidligere elevers SRP’er. De er kommenteret af lærere for at vise dig, hvor eleverne gør det, som forventes af dem. 

Et tip til skriveprocessen: 

Skriv konklusionen, når du har besvaret alle problemstillingerne fra opgaveformuleringen. Det er vigtigt, at indledning og konklusion hænger sammen, så træk gerne tråde frem og tilbage mellem teksterne for at sikre dig, at du genbruger ord og vendinger.