SRP’er skrevet af tidligere elever på BG

Her finder du eksempler på SRP’er skrevet af tidligere elever på Birkerød Gymnasium.

Hvad kan man lade sig blive inspireret af:

  • Hvordan opgaven er bygget op
  • Hvordan afsnittene er navngivet
  • Hvordan de enkelte afsnit er bygget op
  • Hvordan de rammer den faglige og akademiske sprogtone

Hvad skal man være opmærksom på:

  • Ikke at kopiere sætninger og andre udtryk. Plagiat er en alvorlig sag, og du vil få afvist din opgave, hvis du plagierer.
  • Ikke at citere fra teksterne. Du ved ikke, om sætningerne og udsagnene er korrekte, og derudover er elevtekster aldrig valide kilder til en akademisk opgave. Kig i opgavernes litteraturliste, hvis du vil bruge noget af den samme viden. 
  • Ikke at tro at dette er den eneste måde at skrive en god opgave på. Stol på dine egne evner, og brug dine faglige vejledere og skrivevejledningen på BG.