Særligt om formalia: citater

I mange fag er det relevant at anvende citater. Man bruger citater for at vise, hvor man har sin viden fra, og for at dokumentere, at det man argumenter for er sandt eller sandsynligt.

Man kan citere på forskellig vis:

  • Man kan citere direkte ind i sin egen tekst. Her bruger man anførselstegn omkring citatet, efterfulgt af en note. Er citatet langt, så kan du lave luft omkring citatet. 
  • Man kan genfortælle eller parafrasere indholdet fra teksten. Her skal man ikke bruge anførselstegn, men stadig huske en note. 

I nogle tilfælde er det væsentligt at bruge sproglige distancemarkører, når man citerer, f.eks. 

Smith mener, at ”…” (Smith 2020 s. 4).

Forfatterens holdning til dette, formulerer hun således: ” ….” (Thomsen 1999 s. 644).

Det gør man for at signalere, at det er skribentens holdning man gengiver og ikke ens egen. 

Under alle omstændigheder skal man sørge for sprogligt at indlede til et citat eller afrunde det. Lad aldrig et citat stå ukommenteret i din opgave.

Du kan lade dig inspirere af disse eksempler på citationer. De er udarbejdet af lærere for at vise dig, hvordan man kan gribe det an i forskellige fagtraditioner.

Tip til skriveprocessen:

Så snart du støder på en bog eller andet materiale, du vil anvende i din opgave, så skriv den i litteraturlisten med det samme. På denne måde vil det være nemt for dig til at henvise til det i dine noter undervejs i skrivningen, også når du angiver citater.