Forsiden

Skriver du SRP skal du anvende den forside, du får udleveret af skolen. Du kan yderligere udarbejde din egen forside, som dog vil være uden betydning for bedømmelsen.

Generelt set skal forsiden indeholde:

  • Titel/emne
  • Evt. opgaveformulering
  • Dit navn og din klasse
  • Fagkombination og fagenes niveau
  • Navn på dine vejledere

Ud over oplysninger om navn, titel, årstal, fag/faglærere, dato og skolens navn skal følgende formulering indsættes nederst på forsiden og skrives under:

Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, og opgavebesvarelsen er udfærdiget uden anvendelse af uretmæssig hjælp og uden brug af hjælpemidler, der ikke har været tilladt.