Indledningen

En indledning er en kort tekst, der står i begyndelsen af din opgave. 

Indledningens vigtigste funktioner er:

  • At fange læserens interesse. Der er flere måder at gøre dette på, og fagene har forskellige traditioner for, hvor meget personlighed og grundlæggende viden man må vise i indledningen.
  • At kort argumentere for, hvorfor emnet er relevant at beskæftige sig med fra en (fler)faglig synsvinkel. Vær opmærksom på, at du skal have fokus på den faglige motivation, og ikke den personlige. 
  • At informere læseren om, hvad din opgave kommer til at handle om og hvad du vil undersøge. Du bør i din indledning derfor præsentere din opgaveformulering, da denne svarer til opgavens opbygning. Præsenter også det væsentligste materiale. Du kan evt. rykke beskrivelsen af anvendte metoder ned i et metodeafsnit (link).

Indledningen skrives i sammenhængende tekst og er på ca ½-1 ns. 

Du kan lade dig inspirere af disse eksempler på indledninger fra tidligere elevers SRP’er. De er kommenteret af lærere for at vise dig, hvor eleverne gør det, som forventes af dem. 

Et tip til skriveprocessen:

Skriv først indledningen som noget af det sidste i skriveprocessen. Det kan være lige inden eller efter du har skrevet konklusionen. På dette tidspunkt har du nemlig størst overblik over din opgave og kan lettere skære igennem til det vigtigste. 

Nogle kan godt lide at starte deres opgave med at skrive indledningen for at ”skrive sig varm”. Glem dog ikke at vende tilbage til indledningen og rediger den som noget af det sidste inden aflevering. Det er vigtigt, at indledning og konklusion hænger sammen. 

Ekstra tip til skrivere i naturvidenskabelige fag:

Indledningen skal ikke forveksles med teoriafsnittet i en traditionel naturvidenskabelig rapport.