Dansk A – Samfundsfag A

Det er oplagt at koble dansk og samfundsfag i faglige samarbejder, og de to fag kan supplere hinanden på en lang række områder. 

Det kan fx være interessant at undersøge, hvordan et bestemt samfundsfagligt emne eller fænomen skildres i forskellige tekster. Man kan fx undersøge fremstillingen af velfærdsstaten, social arv eller integration i alt fra romaner over tv-serier til podcasts. 

Man kan også arbejde med et helt specifikt politisk emne eller begivenhed og undersøge, hvordan emnet eller begivenheden italesættes af politikere fra forskellige politiske partier, fremstilles i dokumentarfilm, vinkles af journalister i pressen eller promoveres af forskellige organisationer i kampagner eller reklamer. 

Der er altså mange muligheder for, at man kan koble sin samfundsfaglige viden med en danskfaglig viden om, hvordan sprog og medier fungerer i forskellige kontekster. 

I det faglige samarbejde mellem dansk og samfundsfag er det dog meget vigtigt at holde sig for øje, at det danskfaglige materiale ikke kan anvendes som empiri i samfundsfag, ligesom de samfundsfaglige teorier ikke kan anvendes som analysemetoder i dansk.  

Se et eksempel på en SRP i dansk A og samfundsfag A