Monofaglig SRP i dansk

Det er en mulighed at skrive en såkaldt monofaglig SRP, hvor kun ét fag indgår.

Således kan man altså også skrive sin SRP inden for danskfaget alene, men det forudsætter, at din lærer vurderer, at det emne eller den problemstilling, du ønsker at skrive om, egner sig bedst til at undersøge inden for danskfaget uden inddragelse af viden og metoder fra andre fag. 

Derudover kræves det, at mindst to forskellige danskfaglige metoder bringes i spil i en monofaglig SRP.

Det kan være, at du både inddrager retorisk analyse og litterær analyse, men arbejder du f.eks. kun inden for det litterære perspektiv, skal flere forskellige litterære metoder så i spil – fx både den socialhistoriske metode  og den strukturalistiske metode.