Danskfaglig diskussion

En diskussion er en skrivehandling, hvor du undersøger et emne fra forskellige vinkler og vurderer hvilke synspunkter, der har mest vægt.  

I din opgave er diskussionen placeret efter redegørelsen og analyseafsnit. Den tager på denne måde afsæt i dine foreløbige resultater og anlægger nye vinkler på opgavens overordnede emne.

Når du skriver flerfagligt, skal du typisk inddrage viden fra begge dine fag i diskussionen. Det er i diskussionen, at du får vist, hvad begge dine fag bidrager med i opgavesammenhæng. Forskellige holdninger og perspektiver er bestemt af afsendernes ståsted og har forskellige påvirkninger på eller konsekvenser for sagen.

Vær opmærksom på, at der er tale om en faglig diskussion og ikke en personlig stillingtagen.

En meget klassisk måde at opbygge en diskussion på er at opstille ’pro et contra’, altså for og imod. Vælger du denne strategi, kræver det, at du finder synspunkter, der kan belyse den ene og den anden side. Vær opmærksom på, at nogle diskussioner har flere end to parter.

Ikke alle diskussioner har dog parter, som er aktivt uenige med hinanden. Nogle gange er en diskussion at sammenligne forskellige teoretiske blikke på en sag og tage fat i deres styrker og svagheder.

Tip til skriveprocessen:

Start først arbejdet med diskussionen, når du er færdig med at redegøre og analysere. Gå tilbage til din opgaveformulering for at sikre dig, at du har forstået, hvad du bliver bedt om at diskutere.

Læg gerne en disposition for, hvilke positioner i diskussionen, du vil præsentere. Tænk over, hvordan du kan skabe en logisk sammenhæng fra det ene til det andet afsnit. Gå dernæst i gang med at skrive.

Hold dig til en objektiv, neutral sprogtone uden stillingtagen.

Typiske sproglige vendinger i diskussionen kunne være:

På den ene side… På den anden side…

I modsætning til X mener Y…

Alligevel pointerer X, at Y….

X er dog mere interesseret i…, hvor Y…

Ikke desto mindre, så mener X, at….

Ser man det fra denne teoretiske synsvinkel, så…

Bruger man dog disse resultater, ser det meget anderledes ud…

Vær også opmærksom på at få skabt gode sproglige overgange mellem afsnittene i diskussionen.