Akademisk skrivning i dansk

I gymnasieforløbet skal man som elev skrive tre akademiske opgaver: DHO, SRO og SRP. De tre opgaver har fællestræk, som adskiller sig fra de almindelige eksamensgenrer, som du skal skrive i danskfaget. I almindelige danske stile skal man fx ikke anvende metasprog og underrubrikker, men det er et krav i de akademiske genrer.

De akademiske opgaver skrives med udgangspunkt i en problemformulering, som opgaverne skal besvare.

Brug menuen til højre for at læse mere om akademisk skrivning i dansk.