SRP med innovation og dansk

Danskfaget kan også indgå i en såkaldt innovations-SRP sammen med et andet fag. I en SRP med innovation skal du udvikle og vurdere innovative løsningsforslag på en konkret/autentisk problem. I læreplanen for SRP defineres et innovativt løsningsforslag som et, der har værdi for andre, og som tilfører den konkrete sammenhæng noget nyt. 

I danskfaglige sammenhænge er det oplagt at arbejde med at undersøge og løse et problem med fokus på formidling – og så efterfølgende vurdere løsningsforslaget. 

Man kan fx udarbejde en løsning til at formidle et naturvidenskabeligt emne eller problemstilling, der ikke er blevet kastet lys over før. Man kan også tage fat i overordnede samfundsmæssige problematikker og med anvendelse af danskfagets metoder udarbejde kampagner, ideer til workshops, taler eller andre konkrete initiativer, der skal være med til at løse det pågældende problem. 

Således kan danskfaget samarbejde med en lang række andre fag i innovationsprojekter. De mest oplagte er dog enten samfundsfag, matematik eller et af de naturvidenskabelige fag.