En danskfaglig redegørelse

I de akademiske opgaver bliver man som det første bedt om at redegøre. En redegørelse er en objektiv fremstilling af et fagligt indhold. Det er typisk den faglige viden, der er behov for en indføring i, førend man kan gå videre til analysen eller anden undersøgelse.

Der kan være stor forskel på omfanget af en redegørelse. Tal med din vejleder, hvis du er i tvivl om omfanget. 

På tværs af fag har redegørelsen som genre disse fællestræk:

–   Den skal skabe overblik over det faglige emne

–   Den er inddelt i underafsnit, hvor det faglige emne opdeles i passende sektioner

–   Den indeholder faglig viden og fagbegreber

–   Den indeholder dokumentation for, hvor den viden man anvender kommer fra (Se mere om noter i link)

–   Den er sprogligt præget af en beskrivendeobjektiv tone–   Den er præget af sproglig økonomi, så alt overflødigt er skåret væk.

 Du kan lade dig inspirere af dette uddrag af en danskfaglige redegørelse skrevet af en tidligere elev på BG:

Et tip til skriveprocessen:

Mange skriver redegørelsen først, hvilket er en god idé, da man på denne måde kommer godt ind i sit faglige emne.

Forud for skrivningen er det dog meget vigtigt, at man har læst og forstået den litteratur, som man skriver redegørelsen på baggrund af.

Begynd derfor altid med at læse og tage notater til det, som du læser.

Derefter kan du lave en disposition for, hvad du vil beskrive og i hvilken rækkefølge. 

Vær opmærksom på, at der skal være sammenhæng mellem afsnittene. Husk gode sproglige overgange mellem afsnittene for at signalere dette.