Dansk – Musik

Det kan være spændende og relevant at koble dansk A og musik A i SRP. 

I dette faglige samarbejde kan man f.eks. analysere en film, hvor musikken spiller en væsentlig rolle. Her vil den danskfaglige del fokusere på analyse og fortolkning af filmen, mens man i den musikfaglige del vil arbejde mere analytisk med  filmmusikken og så afslutningsvis koble de to analyser til en samlet, stærk forståelse af hele filmen. 

Man kan i fagsamarbejdet dansk A/musik A også arbejde med sangtekster i den danskfaglige del og undersøge, hvordan de udtrykker et bestemt tema eller en bestemt tendens fra den tid, de er skrevet i. Sangtekster analyseres via lyrikkens analysebegreber. I SRP-sammenhænge vil det her normalt også være relevant at anskue sangteksterne i en lidt bredere kontekst ved f.eks. også at inddrage andre litterære tekster fra samme periode.