Dansk – Naturvidenskab og Matematik

Danskfaget kan også arbejde sammen med matematik eller de naturvidenskabelige fag som fx fysik, biologi, biotek eller kemi. Dette faglige samarbejde kan generelt udfoldes på tre forskellige  måder: 

  • som en traditionel SRP 
  • som en formidlingsopgave
  • som et innovationsprojekt (beskrevet til sidst)

Danskfaget og matematik eller de naturvidenskabelige fag kan indgå i et fagligt samarbejde, hvor man i dansk fx kan arbejde med relevant danskfagligt materiale, der omhandler og/eller fremstiller et emne, der er relevant i matematik eller i det pågældende naturvidenskabelige fag. 

Det kan fx være en roman, der skildrer en bestemt sygdom, en digtsamling, der er opbygget efter et bestemt matematisk system, en film, der omhandler et fænomen inden for fysikkens verden, eller en podcast eller en kampagne, der forklarer eller formidler en særlig kemifaglig problemstilling.

En anden oplagt mulighed er, at man udarbejder sin SRP som en såkaldt formidlingsopgave. I denne type SRP arbejder man med at formidle et bestemt emne eller problemstilling inden for matematik eller det naturvidenskabelige fag – det kunne fx være kryptering (matematik), kræft (biologi/biotek), rygning (kemi/biotek) eller kaosteori (fysik) – ved at skrive en såkaldt populærvidenskabelig artikel. 

En formidlings-SRP er tredelt. Den første del af opgaven består af en redegørelse for emnet eller problemstillingen inden for matematik eller det naturvidenskabelige fag. Den anden del består af en populærvidenskabelig artikel, hvor du formidler problemstillingen eller emnet til en bestemt målgruppe. Den tredje del af SRP’en består af en såkaldt meta-del, hvori du fremlægger de formidlingsmæssige valg, du har truffet i udarbejdelsen af den populærvidenskabelige artikel. Her analyserer du altså din egen artikel og inddrager og anvender din danskfaglige viden om faglig formidling, argumentation, stilistik og layout til at forklare, hvorfor du har udarbejdet den populærvidenskabelige artikel, som du har. 

Hvis du ønsker at skrive en formidlingsopgave, er det helt afgørende, at du overvejer og reflekterer over, hvorfor det naturvidenskabelige emne eller den naturvidenskabelige problemstilling overhovedet skal eller bør formidles. 

Det er også vigtigt, at der i formidlingsopgavens meta-del indgår teoretisk litteratur om faglig formidling. Der er i de seneste år blevet udgivet relevant materiale om faglig formidling – spørg din faglærer eller bibliotekar.

Du kan se et konkret eksempel på en formidlingsopgave skrevet i fagene dansk A og biologi A på nedenstående link.

Dansk kan også arbejde sammen med matematik og med de naturvidenskabelige fag i et såkaldt innovationsprojekt. Læs mere om dette ved at bruge menuen til højre.