Dansk – Engelsk

Dansk og engelsk er begge humanistiske fag, og der er nogle centrale ligheder mellem dem – fx at man i begge fag arbejder med kulturprodukter som litteratur, taler og film. 

Der er naturligvis den afgørende forskel, at man i engelskfaget arbejder med den engelsksprogede verden, mens man i dansk primært analyserer dansksprogede tekster. 

I SRP-sammenhænge kan det være spændende og give god mening at kombinere dansk og engelsk, hvis man vil undersøge et bestemt emne eller tema på tværs af kulturer – f.eks. hvordan det at være ung fremstilles i hhv. amerikansk og dansk kultur. Man kan også undersøge, hvordan en bestemt kulturel eller historisk begivenhed er blevet fremstillet forskelligt i f.eks. Storbritannien og Danmark. 

I faglige samarbejder mellem dansk og engelsk, skal man være opmærksom på, at det er et krav, at der i besvarelsen af problemstillingen skal indgå to forskellige metoder

Dette betyder, at man fx kan arbejde med to forskellige teksttyper. Man kan fx undersøge, hvordan et bestemt tema skildres i en roman af en amerikansk forfatter (litterær analyse) og i en dansk tv-serie (analyse af levende billeder/filmanalyse). 

Ønsker man derimod at arbejde med litteratur både i dansk og i engelsk og fx analysere og sammenligne en dansk og en britisk roman, er det vigtigt, at to forskellige litterære metoder kommer i spil – fx ved, at man analyserer den danske roman ved hjælp af den socialhistoriske metode i dansk, mens man arbejder med en anden litterær metode i analysen af den engelskfaglige roman. 

Der gælder desuden samme generelle retningslinjer, hvis du ønsker at skrive din SRP i dansk A og et andet sprogfag på A-niveau – fx tysk A, fransk A eller spansk A.