SRP med innovation og engelsk

Man kan også bruge engelskfaget til at skrive en såkaldt innovations-SRP sammen med et andet fag.

I en SRP med innovation, skal man udvikle og vurdere innovative løsningsforslag på et konkret/autentisk problem.

Ministeriets vejledning til SRP definerer et innovativt løsningsforslag som et, der har ”værdi” for andre, og som tilfører den konkrete sammenhæng noget nyt. 

Det kan være, man finder på noget helt nyt, det kan også være man forbedrer eller videreudvikler noget eksisterende – f.eks. gennem det, man kalder remediering, hvor man oversætter fra et medie til et andet, eller transformering, hvor man tager noget kendt og forbedrer det  – f.eks. ved at sætte det i en ny kontekst.

Andre muligheder for at bruge engelskfaget innovativt:

Faget giver både viden om og forståelse af et stort kulturområde samt konkrete redskaber til analyse og produktion af sprog og tekster. Det betyder konkret, at man f.eks.  kunne lave et innovativt projekt, hvor man tager vigtig viden på dansk og formidler det til en konkret engelsksproget målgruppe.

Måske viden som allerede er forsøgt formidlet, men hvor det f.eks. kunne forbedres. Det må ikke kun være en ren oversættelse af det eksisterende.

Man skal dog unne sætte sin viden om målgruppen i spil, så ens innovative formidling bliver markant anderledes og bedre.

Et konkret eksempel meget tæt på vores egen hverdag kunne være en formidling af de muligheder, man har som ung i Rudersdal, til nye IB elever på BG.

Et sådant innovativt  projekt kunne både rumme research på eksisterende tiltag, interviews med målgruppen på engelsk, og endelig en formidling på engelsk, et slutprodukt.

Man ville i sin SRP således skulle fokusere på f.eks. IBs med baggrund i det engelsksprogede kulturområde – USA, UK, Indien, New Zealand, Australien, Canada etc.