Engelsk A/B – Musik A

Engelsk og musik har rigtig meget at byde på sammen.

Man kunne f.eks. undersøge hvordan en bestemt musikgenre udtrykker tidsånden i en særlig periode.

Man kunne f.eks. inddrage en historisk og samfundsfaglig vinkel ved at analysere forskellige non-fiktion tekster og sammenholde dem med en analyse af sangtekster.

Endvidere kunne man diskutere, hvordan de forskellige teksttyper og genrer udtrykker sig om det, man undersøger.

Konkrete eksempler kunne være ungdomsoprøret og protestsange i 60ernes USA; Britpop, ”Cool Britannia” og 90ernes Storbritannien; eller måske samspillet mellem berømmelse, musik og politik hos folk som f.eks. ”Kanye West”.

Endeligt kunne man også gå mere i detaljen med et rent skønlitterært fokus på sangtekster som lyrik og undersøge en bestemt kunstner eller genre.