Engelsk A/B – Naturvidenskabeligt fag A/B eller Matematik A

Det virker måske ikke så nærliggende, men engelskfaget kan skabe et rigtig interessant samarbejde med de naturvidenskabelige fag og matematik.

Helt oplagt og klassisk er en opgave med fokus på formidling af naturvidenskabeligt indhold. Måske undersøger man f.eks. kontroversielle klimateorier i naturgeografi eller kontroversielle medicinske landvindinger i biotek og så bruger man engelskfagets sproglige og retoriske analyse til at se på hvordan disse teorier formidles.

Man kan f.eks. samlet forholde sig til, hvordan viden og formidling spiller sammen i forhold til den effekt, der skabes i samfundet. Tilsvarende kan man se på f.eks. kræftforskning i biologi også arbejde skønlitterært med en roman, der beskriver et menneskes kræftforløb med fokus på den enkeltes oplevelse over for videnskabens tilgang til det.

I forhold til den sidste type projekt hvor man arbejder skønlitterært, er det, ligesom ovenfor med samfundsfag, meget vigtigt at huske på, at fiktion aldrig kan bruges som case i naturvidenskabelige.

Man kan aldrig bevise en naturvidenskabelig teori ved hjælp af fiktion.

Fiktion er netop fiktion, det er en forfatters kunstneriske behandling og fortolkning af virkeligheden.

Men selvom fiktionen ikke kan bevise teorier, kan den godt illustrere og behandle de fænomener, teorierne beskæftiger sig med, og man kan arbejde med de forskellige former for viden og indsigt, som man får gennem hhv. en naturvidenskabelig teori og en skønlitterær fortolkning.

Man kan også gå lidt mere detaljeret til værks f.eks. i et samarbejde med matematik. Hvis man gerne vil arbejde med retorik og argumentation kunne man f.eks.undersøge udviklingen af konceptet ”Manifest Destiny” i den amerikanske politiske debat.

Her kunne man f.eks. lave en kvalitativ retorisk analyse af udvalgte tekste i engelsk og koble det på en kvantitativ analyse af f.eks. frekvensen af bestemte ords forekomst i taler osv. med matematik.

Lidt det samme kan man gøre skønlitterært. Hvis man f.eks. gerne vil analysere en forfatters skrivestil, kan man lave skønlitterær tekstanalyse i engelsk, og undersøge matematiske mønstre i sprogbrugen med matematik.