Begrebspar fra Vidensmønstre i engelsk

Diakron tilgang til analysen: Læsning af historisk periode; modernismen, Victoria-tiden, romantikken, renæssancen, etc.

Synkron tilgang: Præsidentvalg Trump-Biden 2021, ”Brit pop” i 90’erne, ”Love in Literature”, Masculinity, Feminism, etc.

Kvalitativ tilgang: Analyse af f.eks. en roman, en film, en reklame

Kvantitativ tilgang: F.eks. antal af ”Pro-Trump” indlæg på FOX News over 7 dage, Antal af artikler for Brexit i f.eks. ”The Guardian”, etc.

Den intentionelle tilgang til analysen: Analyse af f.eks. en politisk tale.