Engelsk i opgavesammenhæng

Når man kort skal beskrive metode i en større skriftlig opgave (DHO-SRO-SRP), er det en god idé at lægge ud med at præsentere opgavefagene, deres fakulteter (det humanistiske, samfundsfaglige eller naturvidenskabelige fakultet) – og den overordnede metode i fagene.

Når man skriver i engelsk, arbejder man inden for det humanistiske fakultet og går hermeneutisk til værks; altså er den hermeneutiske metode den såkaldte overordnede metode inden for faget engelsk.

Ordet ”hermeneutik” betyder fortolkning. Den såkaldte hermeneutiske metode lægger da også vægt på fortolkning, men fortolkningen skal altid baseres på en grundig analyse. Dvs. at belæg for analysen findes altid i teksten ved konkrete tekstnedslag.

Når man møder ”analysegenstanden” (f.eks. en roman eller en dokumentarfilm), har man allerede en forforståelse med sig, som danner udgangspunkt for analysen og fortolkningen.

Man har f.eks. allerede viden om den historiske periode, kender andre værker af kunstneren – eller man kender genren.

Denne forforståelse gør, at man hurtigt kan begynde at ”afkode” analysegenstanden (dvs. ”teksten”/genren).

Når man så læser, analyserer og fortolker analysegenstanden opnår man en ny viden – og dermed en ny forståelse. På den måde bevæger man sig hele tiden frem og tilbage i den såkaldte hermeneutiske spiral.

Denne bevægelse frem og tilbage mellem ”teksten” og forståelsen af denne kaldes også nogle gange for “den hermeneutiske spiral”, hvilket skal illustrere den dynamiske forståelsesproces, som man hele tiden analyserer og reflekterer ud fra for at opnå en dybere forståelse for analysegenstanden.

https://videnskab.dk/kultur-samfund/hvad-er-hermeneutik