Faget engelsk i samspil med andre fag

En del af din gymnasieuddannelse består af en række fællesfaglige forløb, hvor man kan bruge engelskfaget i samarbejde med et andet fag.

Det er med udgangspunkt i disse forløb, at man skriver sin SRP i 3g.

Helt overordnet er der nogle vigtige ting, man skal være opmærksom på, når man vælger engelskfaget i en SRP:

  • Man skriver sin SRP på dansk, selvom man skriver i faget engelsk
  • Man skal have noget engelsk primærtekst. Noget af den tekst, som man analyserer som det primære i engelskdelen af  ens SRP, skal være skrevet på autentisk engelsk, dvs. det må  f.eks. ikke være oversat fra et andet sprog. Her skal man så huske, at  f.eks. en film eller en webside også er en tekst i engelskfaget.
  • Den/de analysegenstand/genstande (tekstmateriale),  man vælger at analysere, skal være knyttet til det engelsksprogede kulturområde. Igen er det heldigvis sådan, at man har mange valgmuligheder; det engelsksprogede kulturområde er stort og dækker ikke bare USA og Storbritannien, men f.eks. også et land som Indien. Man kan også godt skrive SRP om en tekst, der foregår i et kulturområde, der ikke findes i virkeligheden; en science fiction roman eller et computerspil, så længe sproget i det er på engelsk.
  • Det er vigtigt, at engelskfaget ikke bare bliver et fag, som man bruger til at få viden – at man f.eks læser nogle artikler om et emne på engelsk og bare bruger informationerne derfra. Det er vigtigt, at man bruger fagets metoder til at analysere et engelsksproget tekstmateriale med.
  • Det er et krav i et SRP, at der er to forskellige faglige metoder i brug. Det betyder, at hvis man skriver sammen med et andet sprogfag såsom tysk eller dansk, som jo langt hen ad vejen har de samme metoder som engelsk, skal man huske at vælge forskellige metoder i de to fag. Noget af dit arbejde kan godt bruge de samme metoder i fagene, men din primære analyse skal sætte to forskellige metoder i spil, som giver noget forskelligt til din forståelse og diskussion af det overordnet emne.

Ved at bruge menuen kan du læse mere om, hvordan man kan kombinere engelsk med andre fag i en SRP.