Forskellige metoder i faget engelsk

Når man analyserer og undersøger noget i faget engelsk, er man bl.a. interesseret i den enkelte teksts ytringskendetegn. Dette kendetegner en ideografisk tilgang.

Formålet med engelsk er f.eks. også at forstå og forklare, det man undersøger (analyserer). Man kan bl.a. søge at finde frem til en intentionel forklaring, dvs. at undersøge de intentioner, der måtte ligge bag ”teksten”, film eller lignende, som man undersøger (analyserer) i sit fællesfaglige projekt. 

Men overordnet set bruger faget engelsk begreber som: Analyse, fortolkning og vurdering om de undersøgelser, man foretager sig bl.a. i forbindelse med f.eks. opgaveskrivning.

Hvis der eksempelvis arbejdes med en novelle eller en roman (fiction) i SRP-sammenhæng kan denne analyseres med forskellige litterære metoder.

Disse metoder bruges også i andre humanistiske fag,  jf. f.eks. faget dansk.

En tilgang kunne være en historisk læsning, en genreorienteret læsning, ideologikritisklæsning, reader-response læsning, freudiansk læsning/psykologisk læsning, biografisk læsning, samfundskritisk /politisk læsning etc.