Engelskfagets empiri

I faget engelsk skelner vi mellem primærlitteratur og sekundærlitteratur.

Primærlitteraturen er de ”tekster”, som vi analyserer og fortolker – dvs. analysegenstandene.

Primærlitteraturen kan både være fiktion (fiction) og ikke-fiktion (non-fiction): – film (både fiktions- og dokumentarfilm) – skønlitteratur (roman, novelle, digte, sange, drama) – sagprosa (artikler/argumenterende tekster, taler)

Sekundærlitteraturen giver os informationer og viden, der kan øge vores viden og forståelse for primærlitteratur, og det emne, den knytter sig til.

Skal man f.eks. skrive en opgave, hvor man inddrager en analyse af en roman (primærlitteraturen), vil man måske læse sekundærlitteratur om f.eks. perioden, som romanen er skrevet i.