Hvad bliver jeg bedømt på?

Det er først og fremmest vigtigt at pointere, at der er forskellige faglige mål for de store opgaver på stx. Start derfor med at læse mere om de faglige mål for hhv. DHOSRO og SRP.

Der er dog i alle tilfælde tale om, at den endelige karakter gives på baggrund af en helhedsvurdering. Dvs. at man får ikke en særskilt karakter for sin opgave og sit mundtlige forsvar, – de ses altid i sin helhed.

Inden du går i gang med at forberede dig, kan du med fordel undersøge, hvordan bedømmelseskriterierne for SRP er beskrevet. Det kan hjælpe dig med at få et overblik over, hvad din lærer og censor arbejder ud fra.

Fra Vejledningen til læreplanen for Studieretningsprojektet (2020):

Ved det skriftlige produkt lægges vægt på: 

  • om opgaveformuleringen er besvaret 
  • relevant udvælgelse, anvendelse og kombination af viden og metoder fra indgående fag 
  • den faglige indsigt og fordybelse ved at beherske relevante faglige mål i indgående fag og ved at sætte sig ind i relevante nye faglige områder 
  • anvendelse af relevant materiale 
  • den faglige formidling og fremstillingsform

Ved den mundtlige prøve lægges vægt på: 

  • den mundtlige præsentation af projektet og dets vigtigste konklusioner 
  • faglig indsigt og fordybelse i den faglige dialog samt kombination af viden fra indgående fag
  • eksaminandens evne til at foretage metodiske, tværfaglige og basale videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med projekter og valg af indgående fag, herunder argumentation for eventuelt valg af ét fag.