Flerfagligt forløb 2: Dansk-Historieopgaven (DHO)

Forløbet DHO

I perioden marts-juni i 1.g skal du have dit andet flerfaglige forløb. 

I forløbet skal du arbejde flerfagligt med fagene dansk og historie, hvor du i undervisningen har om det samme emne, men med to forskellige faglige og metodiske vinkler. 

Undervejs i forløbet vil der være en kulminationsdag, hvor du har to moduler, hvor begge dine faglærere er til stede samtidig.

Forløbet afrundes med, at du skriver en opgave (DHO), som du skal forsvare mundtligt i eksamensperioden. 

DHO’en er den første af tre store opgaver, som du skal skrive i din gymnasietid. Forløbet med DHO’en introducerer dig til de kompetencer, som du skal arbejde videre med i din studieretningsopgave (SRO) og endeligt vise at du mestrer i dit studieretningsprojekt (SRP).

Du bliver introduceret til skriveprocessens faser (før, under og efter skrivning), herunder hvordan man går til vejledning. 

DHO’en skrives i små grupper og du vil undervejs også blive bekendt med, hvad det vil sige at skrive sammen på en god måde.

De faglige mål for DHO

Du skal vise, at du kan mestre følgende:

  • Du er i stand til at besvare den stillede opgave, herunder at kunne disponere opgaven mellem de to fag og opgavens enkelte dele.
  • Du kan beherske formalia i forbindelse med en akademisk opgave.
  • Du er i stand til at udvælge og anvende relevant faglig viden og faglige metoder.
  • Du kan fremlægge opgaven mundtligt og er i stand til at indgå i en faglig samtale med dine vejledere efterfølgende.

Produktkrav og bedømmelse

Produktkravet er en opgave, der skal fylde 7-8 normalsiders brødtekst. 1 normalside svarer til 2.400 tegn inkl. mellemrum. Hvis opgave skal indeholde et resumé er omfangskravet 7,5-8,5 normalsider.

Opgaven skal forsvares mundtligt i eksamensperioden.  

En evt. karakter gives på baggrund af både opgaven og din evne til at forsvare den mundtligt. 

Når forløbet er færdigt skal du udfylde din flerfaglighedsportfolio. Kort fortalt er det at udfylde et skema i Lectio, hvor du reflekterer over, hvad du har lært. 

Rammeplan DHO 2023/2024:

Kulminationsdag16. eller 17. maj 2024 (kan variere)
Vejlednings- og skrivedage22. – 27. maj 2024
Afleveringsdato27. maj 2024
Mundtligt forsvarEksamensperioden

Informationer om aflevering

Du skal aflevere din DHO af to omgange:

1. Elektronisk i URKUND, der er et antiplagieringsprogram. Her sender du opgaven i WORD-format til den ene af dine vejledere på hans/hendes URKUND-mailadresse. Det er vigtigt, at du KUN SENDER TIL DEN ENE. Hvis du eksempelvis har Niels Hjuler Kristensen (NK) som den ene vejleder, skal du sende den til nk.birke@analyse.urkund.com – altså din vejleders initialer i begyndelsen. Hvis du er i tvivl om din vejleders URKUND-mailadresse, kan du spørge ham/hende.

2. Elektronisk i word-format i Lectio via din forside. Her vil der i dagene forud for opgaveskrivningen dukke et link op på din Lectio-forside, hvor du kan uploade din opgave, som det sker i forbindelse med andre prøver.