Mundtlig eksamen

Når du har skrevet og afleveret din opgave (DHO-SRO-SRP), skal du op til en mundtlig prøve/eksamen.  

Det er en individuel mundtlig prøve/eksamen, og den karakter du ender med at få består af en helhedsbedømmelse af både din opgave og den mundtlige præstation. 

Brug menuen til at få informationer om, hvad du bliver bedømt på og få tips til, hvordan du forbereder dig bedst muligt til det mundtlige forsvar.