Hvordan forløber det mundtlige forsvar?

I Læreplanen for SRP (2020) er der formuleret følgende rammer for den mundtlige prøve:

”Eksaminationen tager udgangspunkt i eksaminandens præsentation af projektets centrale problemstillinger og vigtigste konklusioner. Eksaminationen former sig derefter som en faglig samtale mellem eksaminand, eksaminator og censor med udgangspunkt i den mundtlige præsentation og det skriftlige produkt […]” 

Der gives ingen forberedelsestid til det mundtlige oplæg, der følger efter opgave-afleveringen. Forberedelsestiden er en del af opgaveskrivningen, og forberedelsen af dit mundtlige forsvar foregår derfor derhjemme.

Eksaminationstiden er ca. 30 minutter for SRP. I forbindelse med DHO og SRO er eksaminationstiden typisk 24 minutter.

Prøven falder i to dele:

Først et mundtligt oplæg fra dig om dit emne, din undersøgelse og dine konklusioner, ca. 8-10 min. 

Derefter følger en dialog mellem dig og dine lærere på baggrund af din opgave og med afsæt i dit mundtlige oplæg. 

Den afsatte tid er inkl. lærer og censors votering, som plejer at tage cirka 5 minutter