Hvordan omformer jeg en opgave til et mundtligt oplæg?

Når du skal op og forsvare din opgave, skal du først og fremmest være opmærksom på, hvad du forventes at præsentere og i hvilken rækkefølge.

Følgende elementer er gode at have med i en præsentation:

 • En præsentation af dit emne og dets relevans. Her præsenterer du også din problemformulering.
 • En præsentation af din opgave i hovedpointer. Start evt. med hele opgavens konklusion og bevæg dig dernæst ned i dine delkonklusioner på problemstillingerne. Man kan dog også gøre det omvendt med delkonklusioner først og overordnet konklusion til sidst. Beskriv undervejs, hvad du har undersøgt og hvordan du har undersøgt det med dine fags viden og metoder.
 • En præsentation af dine refleksioner vedrørende det flerfaglige perspektiv og den basale videnskabsteori. Her skal du beskrive muligheder og begrænsninger ved dine fag og metoder og hvordan man kunne arbejde videre med dit projekt.

For nogle projekters vedkommende vil det være en hjælp at bruge Den videnskabelige basismodel som struktur. Kort fortalt ser den sådan ud:

 1. Hvilket spørgsmål har jeg arbejdet med i min opgave?
 2. Hvad har jeg gjort for at finde svar på mit spørgsmål?
 3. Hvorfor kan jeg undersøge mit spørgsmål på denne måde?
 4. Hvad er svaghederne ved den måde, jeg har undersøgt mit spørgsmål på?

Du kan se en introduktionsvideo til Den videnskabelige basismodel ved at følge dette link, hvis du vil vide mere. Husk altid at konsultere dine vejledere, så de kan hjælpe dig med, hvordan du bedst strukturerer dit oplæg, da faglige traditioner er forskellige.

Når du har et overblik over, hvad der forventes af dig, kan du gå i gang med at forberede dig. Du kan følge denne fremgangsmåde:

 1. Læs og genlæs din opgave med fokus på de elementer, du ved, du skal have med i dit oplæg. Brug en highlighter til at fremhæve særligt interessante elementer i din opgave, som du gerne vil vise frem undervejs i det mundtlige oplæg. Det kan være udregninger, analyser, citater, tabeller osv., som er særligt relevante.
 2. Læs op på dine fags viden og metoder og den basale videnskabsteori. Brug dine grundbøger og orienter dig her på Flerfaglighedsgiraffens sider. Overvej nøje, hvad du kan inddrage af begreber til at beskrive, hvad der lykkes i dit projekt og evt. hvad der ikke lykkes. Brug dem også til at reflektere over, hvordan man kan arbejde videre med dit projekt.
 3. Overvej om du kan inddrage ny viden. I nogle projekter er det relevant at inddrage nyere og mere opdaterede data eller informationer. Det kan også være tekster og forskning, som sætter dit projekt i et nyt perspektiv.
 4. Lav en dispostion/plan for dit oplæg, hvor du sikrer dig, at du kommer omkring de tre elementer, beskrevet øverst på denne side. Skriv noter til hvert punkt, så du ved, hvad du vil sige, og hvordan du vil inddrage din opgave og evt. den nye viden undervejs.
 5. Øv dig på at præsentere dette, gerne med en makker. Sørg for at du kan holde tiden på 8-10 minutter.
 6. Lav et talepapir. Et talepapir er en ultrakort beskrivelse af dit oplæg, som du kan bruge til at orientere dig i undervejs i forsvaret, og som du kan give din lærer og censor. Det må maksimalt fylde én side og kun bestå af stikord. Du kan evt. bruge skabelonen i bunden af denne side eller udarbejde din egen.
 7. Sæt post its eller lign. ind i din opgave, så du hurtigt kan slå op i den undervejs i dit oplæg.
 8. Øv dig igen – kun ud fra talepapiret, din opgave og evt. nyt materiale. Når du kan præsentere dine pointer ud fra hvert punkt uden at læse højt er du parat til det mundtlige forsvar.