Hvad kan du blive spurgt om til den mundtlige eksamen?

Inden den mundtlige eksamen har en af dine lærere talt sammen (til SRP med censor) og aftalt, hvad de gerne vil spørge ind til. Det vil sige, de har talt om, hvad de f.eks. gerne vil have dig til at forklare, eller til at uddybe nærmere.

På baggrund af din opgave – og dit mundtlige oplæg kan lærer og censor for eksempel vælge at spørge yderligere ind til:

  • Dit valg af emne, fokus, afgrænsning (problemformulering, problemstillinger)
  • Dit valg af kilder, materialer, tekster – f.eks. hvorfor er dit materiale anvendeligt/ hvorfor ikke.
  • Samarbejdet, sammenhængen de to fag imellem – dvs. flerfagligheden i din opgave. Hvor godt går de to fag i spænd – hvorfor og hvordan supplerer de hinanden i opgavesammenhæng. 
  • Dine resultater/konklusion – f.eks. hvor pålidelige er de/den endelige konklusion.
  • Din brug af teori (er) /metode (er) – hvilke fordele og ulemper ved valg / fravalg af metode og teorier. Herunder, overvejelser om opgavens basale videnskabsteoretiske grundlag 
  • Din fremgangsmåde – herunder overvejelser undervejs i skriveprocessen.
  • Meta-refleksion – hvad kunne du evt. have gjort bedre for at forbedre din opgave, gjort dine konklusioner stærkere.

At vurdere din egen opgaves svage og stærke sider kan godt være svært, men ikke desto mindre er det meget vigtigt, at du øver dig i at se dit projekt udefra på en nøgtern, objektiv måde.

Det er et stort forberedelsesarbejde, der kræver, at man har en stor faglig indsigt i sit projekt OG at man samtidig erkender, at ens opgave ikke er ”perfekt”. Sandheden er, at ingen projekter er uden blinde vinkler.

Det er derfor ikke konkrete ”fejl” du skal lede efter i din opgave. Det er en såkaldt meta-refleksion over dit arbejde med sagen, hvor tænker videre over, hvad der gik godt, og hvad der gik mindre godt, og om du fik svaret fyldestgørende på din opgaveformulering og undersøgt på den rigtige måde.

Det er derfor vigtigt efter endt opgaveskrivning at holde processen i gang, og i den forbindelse kan du med fordel stadig blive ved med at holde din personlige logbog i live og her nedfælde, hvad du kommer i tanke om efter opgaven er afleveret.

Det siger sig selv, at du ikke kan forberede dig 100 procent på denne del af forsvaret. Men du skal huske, at lærerne altid stiller dig spørgsmål, som vil hjælpe dig til at vise din indsigt i dit projekt. Og forstår du ikke spørgsmålet, kan du altid bede lærerne om at omformulere det.