Ord og vendinger du kan bruge i forsvaret

Nogle kan have svært ved at komme i gang med at tale om sit projekt. Derfor er der her samlet en række ord og vendinger, du kan bruge i forbindelse med den mundtlige præsentation. På BG har vi også en række videoer med eksempler på elever, der forsvarer deres opgave mundtligt. Spørg din lærer, om I må se en af dem i timen, så du kan trække på andres erfaringer. 

Gode sætningsstartere kan være: 

– Som udgangspunkt stillede jeg mig selv følgende overordnet spørgsmål, da jeg undrede mig over…

– Jeg når frem til den endelige konklusion på baggrund af …

– Det vigtigste jeg undersøger er sammenhængen mellem … 

– En central hovedpointe i min undersøgelse er, at …

– En anden vigtig konklusion er, at …

– Endvidere kan det konkluderes, at …..

– Ifølge min analyse … kan det konkluderes at ..

– Mine resultater fra forsøget viser først og fremmest …

– Desuden viser mit forsøg, at …

– Ikke desto mindre vil jeg mene, at mine resultater er valide eftersom ..

–  Der er følgende fejlkilder forbundet med brugen af den valgte metode …

–  Det kan diskuteres, hvorvidt mit materiale er  ..

– Jeg brugte faget … til at påvise …. 

– Mit andet fag brugte jeg til ….

– De to fag arbejder bedst sammen, når ….

– Dog kan der sættes spørgsmålstegn ved, om de to fag sammen bidrager til en større forståelse af ….. 

– Fagene kunne ikke dække ….. men det vender jeg tilbage til …

– De overordnede metoder jeg bruger i mine to fag er …

– Styrken/svagheden ved den valgte metode/ de valgte metoder i forhold til mine resultater er …

– Jeg satte mig for at finde ud af, hvordan og hvorfor …..

– Jeg fandt frem til, at ….. men mere herom senere …

– Således kan jeg konkludere på min overordnet problemformulering, at ….

– Desuden kan det tilføjes, at andre metoder kunne også være blevet brugt såsom ..

– Ikke desto mindre vil jeg mene, at mine konklusioner holder …

– Kort sagt, når jeg frem til …

– For lige at samle op, kan det endeligt konkluderes, at  ….

-Efter gennemlæsningen af min opgave, undrer det mig dog …