Basal videnskabsteori

En del af det flerfaglige forløb er, at du bliver trænet i at kunne gøre dig metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med behandling af en kompleks faglig problemstilling. Dette er en del af eksamen i studieretningsprojektet, og de flerfaglige forløb er tilrettelagt således, at du prøver kræfter med dette et skridt ad gangen.

Men hvad er metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser?

Kort fortalt er det at kunne træde et skridt tilbage fra sit faglige arbejde og vurdere det. Det betyder, at man kan argumentere for, hvad man har gjort godt i sin undersøgelse og hvad man kunne gøre bedre. Det lyder simpelt, men kræver imidlertid en stor viden om det/de fag, man arbejder med. 

Man skal f.eks. vide noget om:

  • Hvad er mit fags genstandsområde, dvs. hvad undersøger man i faget?
  • Hvorfor undersøger man dette i mit fag, dvs. hvad er fagets formål?
  • Hvad er mit fags metoder, dvs. hvordan undersøger man i faget?
  • Hvad er gyldig viden i mit fag og hvordan afgør man dette? 

Dette undervises du i den daglige undervisning, og især i de flerfaglige forløb. Det forventes ikke af dig, at du har styr på det hele i 1. og 2.g – her skal du lytte til, hvad dine lærere har af forventninger. 

Når du kommer til SRP-processen, vil der være ekstra målrettet undervisning i basal videnskabsteori, og du forventes selv at kunne anvende begreberne aktivt på dine undersøgelser. 

Som grundbog bruger vi ”Vidensmønstre”, som alle får udleveret i begyndelsen af 2.g.. Du vil opleve, at lærerne giver dig lektier i den i flerfaglige forløb, og du skal bruge den som videnskabsteoretisk grundbog, når du skriver SRP og går til mundtligt forsvar.

Her på siden kan du få et overblik over, hvad der er væsentlig videnskabsteoretisk viden på stx, – læs selv videre i ”Vidensmønstre”.  Ud over ”Vidensmønstre” kan man med fordel supplere med andre bøger om videnskabsteori i ungdomsuddannelserne, f.eks. når man skal til eksamen.