Flerfagligt forløb 4: SRO

Forløbet SRO

I efteråret/vinteren i 2.g skal du have dit fjerde flerfaglige forløb. 

I forløbet skal du arbejde flerfagligt med dine studieretningsfag, hvor du i undervisningen har om det samme emne, men med to forskellige faglige og metodiske vinkler. 

Undervejs i forløbet vil der være en kulminationsdag, hvor du har to moduler, hvor begge dine faglærere er til stede samtidig.

Forløbet afrundes med, at du skriver en opgave (SRO), som du skal forsvare mundtligt i januar måned. 

SRO’en er den anden af de tre store opgaver, som du skal skrive i din gymnasietid. Du arbejder så at sige videre med de kompetencer, du blev introduceret til i DHO, men med andre fag. Formålet er, at du skal blive klar til at skrive og forsvare studieretningsprojekt (SRP) i 3.g. 

De faglige mål for SRO

Du skal vise, at du kan mestre følgende:

  • Du er i stand til at besvare den stillede opgave, herunder at kunne disponere opgaven mellem de to fag og opgavens enkelte dele.
  • Du kan beherske formalia i forbindelse med en akademisk opgave.
  • Du er i stand til at anvende relevante faglige metoder og i den forbindelse gøre dig basale metodiske og videnskabsteoretiskeovervejelser.
  • Du kan fremlægge opgaven mundtligt og er i stand til at indgå i en faglig samtale med dine vejledere efterfølgende.

Produktkrav og bedømmelse

Produktkravet er en opgave, der skal fylde 6-8 normalsiders brødtekst. 1 normalside svarer til 2.400 tegn inkl. mellemrum. Skal din opgave indeholde et resumé, skal den fylde 6,5 – 8,5 normalsider.

I fag som matematik og fysik kan det beregnes det anderledes. Spørg din faglærer, hvis du er i tvivl.

Opgaven skal forsvares mundtligt i vintereksamensperioden. Der gives 24 minutter til mundtligt forsvar, inkl. votering. 

En evt. karakter gives på baggrund af både opgaven og din evne til at forsvare den mundtligt. 

Når forløbet er færdigt skal du udfylde din flerfaglighedsportfolio. Kort fortalt er det at udfylde et skema i Lectio, hvor du reflekterer over, hvad du har lært. 

Rammeplan SRO 2023/2024:

Udlevering af opgaveformulering15. december
Forsøg i naturvidenskabelige fag15. december
Skrive- og vejledningsdage18.-21. december
Afleveringsdato21. december kl. 14 
Mundtligt forsvarUge 4 2024.

Informationer om aflevering

Du skal aflevere elektronisk af to omgange inden kl. 14.00:

1. Elektronisk i URKUND, der er et antiplagieringsprogram. Her sender du opgaven i WORD-format til den ene af dine vejledere på hans/hendes URKUND-mailadresse. Det er vigtigt, at du KUN SENDER TIL DEN ENE. Hvis du eksempelvis har Niels Hjuler Kristensen (NK) som den ene vejleder, skal du sende den til nk.birke@analyse.urkund.com – altså din vejleders initialer i begyndelsen. Hvis du er i tvivl om din vejleders URKUND-mailadresse, kan du jo spørge ham/hende.

2. Elektronisk i word-format i Lectio via din forside. Her vil der i dagene forud for opgaveskrivningen dukke et link op på din Lectio-forside, hvor du kan uploade din opgave, som det sker i forbindelse med andre prøver.