SRP med innovation og religion

Du kan også bruge religionsfaget til at skrive en såkaldt innovations-SRP sammen med et andet fag. I en SRP med innovation, skal du udvikle og vurdere innovative løsningsforslag på et konkret/autentisk problem. Ministeriets vejledning til SRP definerer et innovativt løsningsforslag som et, der har værdi for andre, og som tilfører den konkrete sammenhæng noget nyt. 

Der er mange muligheder for at bruge religionsfaget innovativt. Faget kan bidrage med vigtig viden om og forståelse for problemstillinger, der relaterer sig til religion som en del af et menneskes identitet eller et samfunds kultur. Man kunne forestille sig et innovativt projekt om integration i udsatte boligområder med en overvægt af muslimske beboere. Her kan religionsfaget indgå som samfundsvidenskabeligt fag med feltarbejde til forståelse af gruppen, eller som et humanistisk fag med fænomenologisk analyse af den tolkning af religionen som gruppen forankrer sig i. Det kunne så komme til udtryk både i selve løsningsforslaget og i formidlingen af det. Samarbejdsfag kunne her være samfundsfag men også engelsk, fx med fokus på Belfast. Du kunne også samarbejde med naturvidenskabelige fag om den bedste måde at formidle vigtig information til specifikke religiøse grupper.