En religionsfaglig diskussion

En diskussion er en måde at skrive på, hvor du behandler et emne fra forskellige vinkler. 

I din opgave er diskussionen placeret efter redegørelsen og analysen eller anden undersøgelse. Den tager på denne måde afsæt i dine foreløbige resultater og anlægger nye vinkler på opgavens overordnede emne. 

Når du skriver flerfagligt, skal du typisk inddrage viden fra begge dine fag i diskussionen. Det er i diskussionen, at du får vist, hvad begge dine fag bidrager med i opgavesammenhæng. 

Vær opmærksom på, at der er tale om en faglig diskussion, og ikke en personlig stillingtagen. 

En meget klassisk måde at bygge en diskussion op på er pro et contra, altså for og imod.

Vælger du denne strategi, kræver det at du finder synspunkter, der kan belyse den ene og den anden side. Vær opmærksom på, at nogle diskussioner har flere parter end to. 

Men ikke alle diskussioner har parter, som er aktivt uenige med hinanden. Nogle gange er en diskussion at sammenligne forskellige teoretiske blikke på en sag og tage fat i deres styrker og svagheder. 

Tip til skriveprocessen:

Start først arbejdet med diskussionen, når du er færdig med at redegøre og analysere. Gå tilbage til din opgaveformulering for at sikre dig, at du har forstået, hvad du bliver bedt om at diskutere.

Læg gerne en plan/disposition for, hvilke positioner i diskussionen, du vil præsentere. Tænk over, hvordan du kan skabe en logisk sammenhæng fra det ene til det andet afsnit. Gå dernæst i gang med at skrive.

Hold dig til en objektiv, neutral sprogtone uden stillingtagen. 

Typiske sproglige vendinger i diskussionen kunne være:

På den ene side… På den anden side…

I modsætning til X mener Y…

Alligevel pointerer X, at Y….

X er dog mere interesseret i…, hvor Y…

Ikke desto mindre, så mener X, at….

Ser man det fra denne teoretiske synsvinkel, så…

Bruger man dog disse resultater, ser det meget anderledes ud…

Vær også opmærksom på, at du skaber sproglige overgange mellem afsnittene i diskussionen.